Tất Cả Các Loại Cá Biển

Hãy cùng thử chúng tôi khám phá tên và hình ảnh các loại cá biển. Rồi xem xem, bạn biết được tên của loài nào nhé. Có nhiều loại, đã từng gặp rồi. Mà không nhớ tên luôn đó.

Tên và hình ảnh các loại cá biển

Dưới đây là tên và hình ảnh các loại cá biển thú vị:

*

Archosargus probatocephalus – cá đầu cừu

*

Cá đuôi gai vàng – Zebrasoma flavescens

*

Còn đây là cá mặt trăng – Mola Mola

*

Anh bạn này có biệt danh là Dentex thông thường

*

Holacanthus ciliaris – Cá Thần Tiên Nữ Hoàng