Mỳ Ý Sốt Bò Bằm

Nói đến đất nước hình loại ủng, đã thật thiếu thốn sót nếu bọn họ quên nói tới món mì Ý nóng thịt bò bằm