MỒI THÌA CÂU CÁ

Mồi được thiết kế từ bỏ gia công bằng chất liệu kim loại có độ bền cao, trọng lượng 3.5g/con, thực hiện được không ít lần, lưỡi 3 tiêu dung nhan bén gồm kèm lông góp đậy lưỡi câu cân xứng lure các lóc, chẽm, các loại cá suối, như cá Chày, cá Mương…


Bạn đang xem: Mồi thìa câu cá

*

Xem thêm: Cách Làm Lưỡi Câu - Bật Mí Bí Mật Làm Lưỡi Câu

*

","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":110000,"display_regular_price":110000,"image":"title":"Hu1ed9p Mu1ed3i Thu00eca Su1ed1 1","caption":"","url":"https://priceofvia.com/wp-content/uploads/2020/09/Hop-Moi-Thia-So-1_13.jpg","alt":"Hu1ed9p Mu1ed3i Thu00eca Su1ed1 1","src":"https://priceofvia.com/wp-content/uploads/2020/09/Hop-Moi-Thia-So-1_13-510x287.jpg","srcset":"https://priceofvia.com/wp-content/uploads/2020/09/Hop-Moi-Thia-So-1_13-510x287.jpg 510w, https://priceofvia.com/wp-content/uploads/2020/09/Hop-Moi-Thia-So-1_13.jpg 790w, https://priceofvia.com/wp-content/uploads/2020/09/Hop-Moi-Thia-So-1_13-768x432.jpg 768w, https://priceofvia.com/wp-content/uploads/2020/09/Hop-Moi-Thia-So-1_13-247x139.jpg 247w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://priceofvia.com/wp-content/uploads/2020/09/Hop-Moi-Thia-So-1_13.jpg","full_src_w":790,"full_src_h":444,"gallery_thumbnail_src":"https://priceofvia.com/wp-content/uploads/2020/09/Hop-Moi-Thia-So-1_13-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://priceofvia.com/wp-content/uploads/2020/09/Hop-Moi-Thia-So-1_13-247x139.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":139,"src_w":510,"src_h":287,"image_id":"16981","is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":10,"min_qty":1,"price_html":"110.000₫","sku":"SP100787","variation_description":"","variation_id":16974,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"200","weight_html":"200 g","qty_value":1},"attributes":"attribute_pa_mau-moi":"mau-2","availability_html":"Cu00f2n hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":120000,"display_regular_price":120000,"image":"title":"Hu1ed9p Mu1ed3i Thu00eca Su1ed1 2","caption":"","url":"https://priceofvia.com/wp-content/uploads/2020/09/Hop-Moi-Thia-So-2_5.jpg","alt":"Hu1ed9p Mu1ed3i Thu00eca Su1ed1 2","src":"https://priceofvia.com/wp-content/uploads/2020/09/Hop-Moi-Thia-So-2_5-510x287.jpg","srcset":"https://priceofvia.com/wp-content/uploads/2020/09/Hop-Moi-Thia-So-2_5-510x287.jpg 510w, https://priceofvia.com/wp-content/uploads/2020/09/Hop-Moi-Thia-So-2_5.jpg 790w, https://priceofvia.com/wp-content/uploads/2020/09/Hop-Moi-Thia-So-2_5-768x432.jpg 768w, https://priceofvia.com/wp-content/uploads/2020/09/Hop-Moi-Thia-So-2_5-247x139.jpg 247w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://priceofvia.com/wp-content/uploads/2020/09/Hop-Moi-Thia-So-2_5.jpg","full_src_w":790,"full_src_h":444,"gallery_thumbnail_src":"https://priceofvia.com/wp-content/uploads/2020/09/Hop-Moi-Thia-So-2_5-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://priceofvia.com/wp-content/uploads/2020/09/Hop-Moi-Thia-So-2_5-247x139.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":139,"src_w":510,"src_h":287,"image_id":"16983","is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":26,"min_qty":1,"price_html":"1trăng tròn.000₫","sku":"SP100788","variation_description":"","variation_id":16975,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"200","weight_html":"200 g","qty_value":1,"attributes":"attribute_pa_mau-moi":"mau-3","availability_html":"Cu00f2n hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":90000,"display_regular_price":90000,"image":"title":"Hu1ed9p Mu1ed3i Thu00eca Su1ed1 3","caption":"","url":"https://priceofvia.com/wp-content/uploads/2020/09/Hop-Moi-Thia-So-3_4.jpg","alt":"Hu1ed9p Mu1ed3i Thu00eca Su1ed1 3","src":"https://priceofvia.com/wp-content/uploads/2020/09/Hop-Moi-Thia-So-3_4-510x287.jpg","srcset":"https://priceofvia.com/wp-content/uploads/2020/09/Hop-Moi-Thia-So-3_4-510x287.jpg 510w, https://priceofvia.com/wp-content/uploads/2020/09/Hop-Moi-Thia-So-3_4.jpg 790w, https://priceofvia.com/wp-content/uploads/2020/09/Hop-Moi-Thia-So-3_4-768x432.jpg 768w, https://priceofvia.com/wp-content/uploads/2020/09/Hop-Moi-Thia-So-3_4-247x139.jpg 247w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://priceofvia.com/wp-content/uploads/2020/09/Hop-Moi-Thia-So-3_4.jpg","full_src_w":790,"full_src_h":444,"gallery_thumbnail_src":"https://priceofvia.com/wp-content/uploads/2020/09/Hop-Moi-Thia-So-3_4-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://priceofvia.com/wp-content/uploads/2020/09/Hop-Moi-Thia-So-3_4-247x139.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":139,"src_w":510,"src_h":287,"image_id":"16988","is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":8,"min_qty":1,"price_html":"90.000₫","sku":"SP100789","variation_description":"","variation_id":16976,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"200","weight_html":"200 g","qty_value":1>">
MẪU MỒI Chọn một tùy chọn123123Xóa