Ngành nghề kinh doanh

MãNgành
4690 Bán buôn tổng hợpThực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa có mã HS 2101, 2936, 3005, 3301, 3303.00.00, 3304 → 3307, 3401 → 3405, 3406.00.00, 3407, 3923, 3924, 3926, 4015, 4016, 4017, 4202, 4203, 4205, 4414.00.00, 4417, 4419.00.00, 4420, 4421, 6101→ 6117, 6201 → 6217, 6301 → 6307, 6308.00.00, 6310 (không được thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với hàng hóa là phế liệu), 6401 → 6405, 6504.00.00, 6505, 6506, 6507.00.00, 6601, 6602.00.00, 6702, 6911, 6912.00.00, 6913, 6914, 7009, 7013, 7014, 7015, 7018, 7019, 7020, 7117, 7323, 7326, 7418, 7419, 7615, 7616, 8201 → 8205, 8206.00.00, 8207, 8208, 8209.00.00, 8210.00.00, 8211, 8212, 8213.00.00, 8214, 8215, 8301,8302, 8303.00.00, 8304 → 8309, 8310.00.00, 8311, 8419, 8470, 8471, 8509, 8510, 8513, 8516, 8518, 8525, 8526, 8527, 9002, 9003, 9004, 9006, 9101, 9102, 9103, 9208, 9404, 9405, 9503, 9505, 9506, 9601 → 9604, 9605.00.00, 9608, 9609, 9615, 9616, 9617 theo quy định của pháp luật Việt Nam. (CPC: 622)
47990 Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâuThực hiện quyền phân phối bán lẻ (không lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa có mã HS 2101, 2936, 3005, 3301, 3303.00.00, 3304 → 3307, 3401 → 3405, 3406.00.00, 3407, 3923, 3924, 3926, 4015, 4016, 4017, 4202, 4203, 4205, 4414.00.00, 4417, 4419.00.00, 4420, 4421, 6101→ 6117, 6201 → 6217, 6301 → 6307, 6308.00.00, 6310 (không được thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với hàng hóa là phế liệu), 6401 → 6405, 6504.00.00, 6505, 6506, 6507.00.00, 6601, 6602.00.00, 6702, 6911, 6912.00.00, 6913, 6914, 7009, 7013, 7014, 7015, 7018, 7019, 7020, 7117, 7323, 7326, 7418, 7419, 7615, 7616, 8201 → 8205, 8206.00.00, 8207, 8208, 8209.00.00, 8210.00.00, 8211, 8212, 8213.00.00, 8214, 8215, 8301,8302, 8303.00.00, 8304 → 8309, 8310.00.00, 8311, 8419, 8470, 8471, 8509, 8510, 8513, 8516, 8518, 8525, 8526, 8527, 9002, 9003, 9004, 9006, 9101, 9102, 9103, 9208, 9404, 9405, 9503, 9505, 9506, 9601 → 9604, 9605.00.00, 9608, 9609, 9615, 9616, 9617 theo quy định của pháp luật Việt Nam. Doanh nghiệp thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) theo phương thức nhận đặt hàng bằng thư hoặc điện thoại từ khách hàng là người tiêu dùng cuối cùng (CPC: 632)

Tầng 12B, Tòa nhà Cienco4, 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phòng 020, Tầng 4, Tòa nhà Centec, Số 72-74, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *