Địa chỉ công ty tnhh catalogue shopping

Ngành nghề khiếp doanh

MãNgành
4690Bán buôn tổng hợpThực hiện tại quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối mua sắm (không lập cơ sở buôn bán buôn) các hàng hóa có mã HS 2101, 2936, 3005, 3301, 3303.00.00, 3304 → 3307, 3401 → 3405, 3406.00.00, 3407, 3923, 3924, 3926, 4015, 4016, 4017, 4202, 4203, 4205, 4414.00.00, 4417, 4419.00.00, 4420, 4421, 6101→ 6117, 6201 → 6217, 6301 → 6307, 6308.00.00, 6310 (không được thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với hàng hóa là truất phế liệu), 6401 → 6405, 6504.00.00, 6505, 6506, 6507.00.00, 6601, 6602.00.00, 6702, 6911, 6912.00.00, 6913, 6914, 7009, 7013, 7014, 7015, 7018, 7019, 7020, 7117, 7323, 7326, 7418, 7419, 7615, 7616, 8201 → 8205, 8206.00.00, 8207, 8208, 8209.00.00, 8210.00.00, 8211, 8212, 8213.00.00, 8214, 8215, 8301,8302, 8303.00.00, 8304 → 8309, 8310.00.00, 8311, 8419, 8470, 8471, 8509, 8510, 8513, 8516, 8518, 8525, 8526, 8527, 9002, 9003, 9004, 9006, 9101, 9102, 9103, 9208, 9404, 9405, 9503, 9505, 9506, 9601 → 9604, 9605.00.00, 9608, 9609, 9615, 9616, 9617 theo điều khoản của lao lý Việt Nam. (CPC: 622)
47990Bán lẻ bề ngoài khác không được phân vào đâuThực hiện nay quyền phân phối kinh doanh nhỏ (không lập cơ sở cung cấp lẻ) những hàng hóa bao gồm mã HS 2101, 2936, 3005, 3301, 3303.00.00, 3304 → 3307, 3401 → 3405, 3406.00.00, 3407, 3923, 3924, 3926, 4015, 4016, 4017, 4202, 4203, 4205, 4414.00.00, 4417, 4419.00.00, 4420, 4421, 6101→ 6117, 6201 → 6217, 6301 → 6307, 6308.00.00, 6310 (không được tiến hành quyền nhập khẩu, quyền phân phối so với hàng hóa là phế truất liệu), 6401 → 6405, 6504.00.00, 6505, 6506, 6507.00.00, 6601, 6602.00.00, 6702, 6911, 6912.00.00, 6913, 6914, 7009, 7013, 7014, 7015, 7018, 7019, 7020, 7117, 7323, 7326, 7418, 7419, 7615, 7616, 8201 → 8205, 8206.00.00, 8207, 8208, 8209.00.00, 8210.00.00, 8211, 8212, 8213.00.00, 8214, 8215, 8301,8302, 8303.00.00, 8304 → 8309, 8310.00.00, 8311, 8419, 8470, 8471, 8509, 8510, 8513, 8516, 8518, 8525, 8526, 8527, 9002, 9003, 9004, 9006, 9101, 9102, 9103, 9208, 9404, 9405, 9503, 9505, 9506, 9601 → 9604, 9605.00.00, 9608, 9609, 9615, 9616, 9617 theo mức sử dụng của quy định Việt Nam. Doanh nghiệp triển khai quyền phân phối kinh doanh nhỏ (không thành lập cơ sở chào bán lẻ) theo thủ tục nhận mua hàng bằng thư hoặc điện thoại cảm ứng thông minh từ người tiêu dùng là fan tiêu dùng ở đầu cuối (CPC: 632)

Tầng 12B, Tòa bên Cienco4, 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
phòng 020, Tầng 4, Tòa nhà Centec, Số 72-74, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam