Đề Thi Tiếng Anh B1 Châu Âu

Đề thi Tiếng Anh bằng B1 Châu Âu

MÔN THI: ĐỌC VÀ VIẾTThời gian: 90 phút

I. PART ONE: READING AND WRITING (90’)

Section 1:Complete the following sentences by writing a, b, c, or d on the Answer Sheet.The huge machines ……….. the stones khổng lồ make gravel for the new road.a. crushed b. made c. broke d. ground2. In the 1800s the owner of a chocolate factory in England …….. that sugar removed the bitter taste of cacao.a. discovery b. discovered c. had discovered d. had been discovered3. Paris is called the City of Light because many of its …………buildings are illuminated at night.a. history b. historical c. historic d. historically

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh b1 châu âu

4. Newspaper ………….. are often written in a hurry.a. books b. stories c. pictures d. articles5. The two ………… parties both spent millions of dollars on their campaigns.a. political b. politics c. politician d. politically6. Inflation dropped khổng lồ its ……….cấp độ in 30 years.a. lowest b. lower c. low d. lowlyScientists estimate that smoking ………..life expectancy by around 12 years on average.a. reduces b. reduce c. reducing d. reducedThere is fierce ………….between the three leading soap manufacturers.a. competitive sầu b. competition c. competing d. competitor9. A lack of formal ………..will limit your job opportunities.a. educated b. education c. educating d. educator
Chia sẻ bởi: Học tập
*
Học giờ Anh
Đoạn vnạp năng lượng giờ Anh về môn thể dục thể thao mến mộ (27 mẫu) 462 Viết đoạn văn uống về môn thể thao thương yêu bằng tiếng Anh
Viết một bức thư giờ Anh về gần như nguyên tắc trong mái ấm gia đình Writing a letter about family rules to a teenager staying with a homestay family
Đoạn văn uống tiếng Anh viết về tình các bạn (4 Mẫu) Viết đoạn vnạp năng lượng nthêm về tình chúng ta bởi tiếng Anh
Đoạn văn uống giờ đồng hồ Anh viết về ích lợi của thể thao (9 mẫu)
*
155 Viết đoạn văn uống tiếng Anh về tiện ích của việc lũ thao

Xem thêm: Một Số Loại Lưỡi Câu Lục Là Gì ? Nguyên Lý Của Câu Lục Vài Điều Căn Bản Cho Anh Em Mới Chơi

Đoạn vnạp năng lượng giờ Anh miêu tả cnạp năng lượng chống (21 mẫu) 242 Miêu tả cnạp năng lượng phòng bằng giờ đồng hồ Anh
Giới thiệu bạn dạng thân bằng tiếng Anh lớp 5 (3 mẫu) Viết đoạn văn trình làng về phiên bản thân bằng giờ đồng hồ Anh lớp 5
Đoạn vnạp năng lượng tiếng Anh về sở thích nghe nhạc (7 Mẫu)
*
53 Viết đoạn vnạp năng lượng bởi giờ đồng hồ Anh về sở trường nghe nhạc
Tả ngôi trường bằng Tiếng Anh lớp 6 (3 mẫu) Viết đoạn vnạp năng lượng tả về ngôi ngôi trường bằng tiếng Anh
Đoạn văn giờ đồng hồ Anh về sở thích xem sách (7 Mẫu) Viết về sở thích đọc sách bằng giờ Anh ngắn thêm gọn
Đoạn văn uống giờ Anh về lợi ích với mối đe dọa của dòng sản phẩm tính (Gợi ý + 5 Mẫu) 60 Lợi ích cùng hiểm họa của sản phẩm tính bằng giờ Anh
Bản quyền © 2021 priceofvia.com. Giữ toàn quyền.Không được coppy hoặc sử dụng hoặc thiết kế lại ngẫu nhiên văn bản như thế nào trực thuộc priceofvia.com