CHỈ ANH HIỂU EM

Harmonic Matches

Find songs that harmonically matches to đưa ra Anh Hieu Em by Khac Viet. Listed below are tracks with similar keys và BPM to the track where the track can be harmonically mixed.

Bạn đang xem: Chỉ anh hiểu em


TrackArtistKeyEnergyCamelotBPM
*
Xe ĐạpThùy ChiF Major47B168
*
Riêng bản thân EmMiu LêF Major77B162
*
Anh Mo - OriginalAnh KhangF Major37B102
*
Sầu Tím Thiệp HồngLệ Quyên, quang LeF Major57B168
*
VẫnBich PhuongF Major37B79
*
Gọi tên Em trong ĐêmThe MenF Major67B112
*
Giấc Mơ Tình YêuMỹ TâmF Major87B202
*
Người Tình Mùa ĐôngHồ quang HiếuF Major37B126
*
Ngay Xua Em Den - OriginalAnh KhangF Major47B106
*
Da Lo Yeu Em NhieuJustaTee, Phuong LyF Major47B80
*
Vì Một fan Ra ĐiUng Hoang PhucF Major57B120
*
Gửi Anh Xa NhớBich PhuongF Major47B118
*
Thang DienJustaTee, Phuong LyF Major57B140
*
Đúng Cũng Thành SaiMỹ TâmF Major57B80

Chi Anh Hieu Em by Khac Viet Information

This tuy nhiên is track #6 in Tuyen Tap Cac Ca Khuc tốt Nhat Cua Khac Viet by Khac Viet, which has a total of 10 tracks. The duration of this track is 4:32 và was released on December 10, 2019.As of now, this track is currently not as popular as other songs out there.Chi Anh Hieu Em doesn"t provide as much energy as other songs but, this track can still be danceable to some people.

Xem thêm: Pô Tăng Xe Đạp Là Gì - Pôtăng Cổ Vặn Xe Đạp Cuộc

Chi Anh Hieu Em BPM

Chi Anh Hieu Em has a BPM of 207.Since this track has a tempo of 207, the tempo markings of this tuy vậy would bePrestissimo (even faster than presto).Overall, we believe that this song has a extremely fast tempo.

Chi Anh Hieu Em Key

The key of đưa ra Anh Hieu Em is F Major. In other words, for DJs who are harmonically matchings songs, the Camelot key for this track is 7B.So, the perfect camelot match for 7B would be either 7B or 8A.While, 8B can give you a low energy boost.For moderate energy boost, you would use 4B và a high energy boost can either be 9B or 2B.Though, if you want a low energy drop, you should looking for songs with either a camelot key of 7A or 6B will give you a low energy drop, 10B would be a moderate one, & 5B or 12B would be a high energy drop.Lastly, 4A allows you to change the mood.