Cách thiết kế mũ áo khoác

Phương pháp kiến tạo rập áo jacket tay raglanNi mẫuDA = 62NV = 37VNg = 84VE = 68VM = 88DT = 54VNách = 34;VC = 36VCT = 21VĐầu = 54Cao đầu trước = 33Phương pháp xây dựng rập thân trướcAB: nhiều năm áo = số đo – chồm vai – bo lai = 62 – 1 – 5 = 56 cmBB”: Sa vạt = 1 cmAC: Vào cổ = 1/6 vòng cổ + 1.5 = 7.5 cmAD: Hạ cổ = 1/6 vòng cổ + 2.5 = 8.5 cm.AE: Ngang vai = ½ vai – 0.5 = 18 cm.EF: Xuôi vai = 1/10 vai = 3.7 cm.FH: Hạ nách = ½ vòng nách – 1 + 3 =19 cm.IJ: Ngang ngực = ¼ vòng ngực + 3 = 24.5 cm.IM: Hạ eo = 14 cm.MN: Ngang eo = ngang ngực – 1.5 = 23 cm.BK: Ngang lai = ngang ngực + 2 = 26.5 cm.KK1 sút sườn = 1 cm.

Bạn đang xem: Cách thiết kế mũ áo khoác

Bạn vẫn xem: Cách xây dựng mũ áo khoác


*

Phương pháp thiết kế thân sauAB: dài áo = số đo + chồm vai – bo lai = 62 + 2 – 5 = 58 cmAC: Vào cổ = 1/6 vòng cổ + 2.5 = 8.5 cmAD: Hạ cổ = 3 cm.AE: Ngang vai = ½ vai + 0.5 = 19 cm.EF: Xuôi vai = 1/10 vai = 3.7 cm.FH: Hạ nách = ½ vòng nách +1 + 3 = 21 cm.IJ: Ngang ngực = ¼ vòng ngực + 3 = 24.5 cm.IM: Hạ eo = 14 cm.MN: Ngang eo = ngang ngực – 1.5 = 23 cm.BK: Ngang lai = ngang ngực + 2 = 26.5 cm.KK1: sút sườn = 1 cm.
*

Phương pháp kiến tạo rập tayDài tay = số đo + vai con + 1.5 – bo tay = 66.5 – 5 = 61.5 cm.Ngang tay = ½ vòng nách + 2 = 19 cm.AJ = C1J của thân sau.Vào cổ sau = AA1 (thân sau) = 3 cm.Vào cổ trước = AA2 (thân trước) = 4 cm.MI = MB: khuỷ tay.A1J = xiên nách thân sau = 26.5 cm.A2A3 // ABJ1 A3 :xiên nách thân trước = 25.5 cm.BE: cửa tay = số đo = 12 cm.EE1 bớt sườn = 1 cm.

Xem thêm: Ống Bơm Xe Máy Mini Nhiều Mẫu Mã, Giá Cạnh Tranh, Ong Bom Xe May


*

Phương pháp kiến tạo rập bâuAB: nhiều năm bâu = ½ vòng cổ bên trên thân ( trừ nút) = 22 cm.AI: ½ vòng cổ thân sau = 10 cm.BB1 = BB2 = 1 cm.AB = CD : cao chân bâu = 10 cm.AA 1 = 1.5 cm.
*

Phương pháp xây cất rập nónAB : cao nón = cao đầu trước + 4 = 33 + 4 = 37 cm.AC = BD : ngang nón = ½ vóng đầu – 2 = 25 cm.CC”= 4 cm.C”C1 =2.5 cm.AA” = 2 cm.A”A1= BB1 : luồn dây = 2.5 cm.C1C1” = ½ vòng cổ thân sau = 10 cm.BB2 = C1C2 = 5 cm.BB2C2C1 : sinh sống nón
*

cách thức thiết kế rập boBo lai ( bo dệt)Bo lai = vòng lai – 12 centimet = 42 cm.AC = BD : Cao bo = 5 cm.Bo tay (bo dệt)AB : nhiều năm bo = vòng lai – 5 centimet = 20 cm.AC = BD : cao bo = 5 cm.