Cách làm thính câu lục

– Dạo này trên hạ thấy những hội nhóm câu cá tùm lum thính buồn chán ,,, hazzz