CÁCH BUỘC CẦN CÂU

Làm sao để gắn thêm dây câu vào cần câu?

Trước hết ta cần phải biết phương pháp thắt nút ít đôi (xuất xắc nút ít số 8), đấy là một trong số những nút thắt được sử dụng siêu phổ biến


Bạn đang xem: Cách buộc cần câu

"https://priceofvia.com/ data-medium-file="https://priceofvia.com/https://priceofvia.com.files.priceofvia.com.com/2012/06/dknot.png?w=300"https://priceofvia.com/ data-large-file="https://priceofvia.com/https://priceofvia.com.files.priceofvia.com.com/2012/06/dknot.png?w=300"https://priceofvia.com/ class="https://priceofvia.com/size-full wp-image-78"https://priceofvia.com/ title="https://priceofvia.com/Dknot"https://priceofvia.com/ src="https://priceofvia.com/https://priceofvia.com.files.priceofvia.com.com/2012/06/dknot.png?w=624"https://priceofvia.com/ alt="https://priceofvia.com/"https://priceofvia.com/ srcset="https://priceofvia.com/https://priceofvia.com.files.priceofvia.com.com/2012/06/dknot.png 300w, https://priceofvia.com.files.priceofvia.com.com/2012/06/dknot.png?w=150 150w"https://priceofvia.com/ sizes="https://priceofvia.com/(max-width: 300px) 100vw, 300px"https://priceofvia.com/ />Nút ít thắt đôi (nút ít số 8)


"https://priceofvia.com/ data-medium-file="https://priceofvia.com/https://priceofvia.com.files.priceofvia.com.com/2012/06/attachline.png?w=290"https://priceofvia.com/ data-large-file="https://priceofvia.com/https://priceofvia.com.files.priceofvia.com.com/2012/06/attachline.png?w=300"https://priceofvia.com/ class="https://priceofvia.com/size-full wp-image-79"https://priceofvia.com/ title="https://priceofvia.com/Attachline"https://priceofvia.com/ src="https://priceofvia.com/https://priceofvia.com.files.priceofvia.com.com/2012/06/attachline.png?w=624"https://priceofvia.com/ alt="https://priceofvia.com/"https://priceofvia.com/ srcset="https://priceofvia.com/https://priceofvia.com.files.priceofvia.com.com/2012/06/attachline.png 300w, https://priceofvia.com.files.priceofvia.com.com/2012/06/attachline.png?w=145 145w, https://priceofvia.com.files.priceofvia.com.com/2012/06/attachline.png?w=290 290w"https://priceofvia.com/ sizes="https://priceofvia.com/(max-width: 300px) 100vw, 300px"https://priceofvia.com/ />Cách thêm cùng tháo dây vào đọt bắt buộc câu


"https://priceofvia.com/ data-medium-file="https://priceofvia.com/https://priceofvia.com.files.priceofvia.com.com/2012/06/float1.png?w=272"https://priceofvia.com/ data-large-file="https://priceofvia.com/https://priceofvia.com.files.priceofvia.com.com/2012/06/float1.png?w=320"https://priceofvia.com/ class="https://priceofvia.com/size-full wp-image-80"https://priceofvia.com/ title="https://priceofvia.com/float1"https://priceofvia.com/ src="https://priceofvia.com/https://priceofvia.com.files.priceofvia.com.com/2012/06/float1.png?w=624"https://priceofvia.com/ alt="https://priceofvia.com/"https://priceofvia.com/ srcset="https://priceofvia.com/https://priceofvia.com.files.priceofvia.com.com/2012/06/float1.png 320w, https://priceofvia.com.files.priceofvia.com.com/2012/06/float1.png?w=136 136w, https://priceofvia.com.files.priceofvia.com.com/2012/06/float1.png?w=272 272w"https://priceofvia.com/ sizes="https://priceofvia.com/(max-width: 320px) 100vw, 320px"https://priceofvia.com/ />Phao canh tốt


Cách canh phao đồn như sau: lắp chì dư, tiếp nối sử dụng kéo giảm dầnLúc vô tình nhằm phao đồn nổi thừa (thừa nhẹ) thì làm cho lại tự đầu


Xem thêm: Tổng Hợp Bài Làm Mồi Câu Cá Rô Phi Tự Nhiên Hiệu Quả Nhất, Cách Làm Mồi Câu Cá Rô Phi Đơn Giản Và Hiệu Quả

"https://priceofvia.com/ data-medium-file="https://priceofvia.com/https://priceofvia.com.files.priceofvia.com.com/2012/06/float2.png?w=272"https://priceofvia.com/ data-large-file="https://priceofvia.com/https://priceofvia.com.files.priceofvia.com.com/2012/06/float2.png?w=320"https://priceofvia.com/ class="https://priceofvia.com/size-full wp-image-81"https://priceofvia.com/ title="https://priceofvia.com/float2"https://priceofvia.com/ src="https://priceofvia.com/https://priceofvia.com.files.priceofvia.com.com/2012/06/float2.png?w=624"https://priceofvia.com/ alt="https://priceofvia.com/"https://priceofvia.com/ srcset="https://priceofvia.com/https://priceofvia.com.files.priceofvia.com.com/2012/06/float2.png 320w, https://priceofvia.com.files.priceofvia.com.com/2012/06/float2.png?w=136 136w, https://priceofvia.com.files.priceofvia.com.com/2012/06/float2.png?w=272 272w"https://priceofvia.com/ sizes="https://priceofvia.com/(max-width: 320px) 100vw, 320px"https://priceofvia.com/ />Cách chỉnh phao


Cách Bảo vệ dây câu lúc quấn chì

Dùng giấy mềm hoặc chỉ quấn lên phần dây trước khi kẹp chì.Dùng kéo cắt chì láQuấn vào phần dây đã có bảo vệ


"https://priceofvia.com/ data-medium-file="https://priceofvia.com/https://priceofvia.com.files.priceofvia.com.com/2012/06/quanđưa ra.png?w=300"https://priceofvia.com/ data-large-file="https://priceofvia.com/https://priceofvia.com.files.priceofvia.com.com/2012/06/quanchi.png?w=624"https://priceofvia.com/ class="https://priceofvia.com/size-full wp-image-85"https://priceofvia.com/ title="https://priceofvia.com/QuanChi"https://priceofvia.com/ src="https://priceofvia.com/https://priceofvia.com.files.priceofvia.com.com/2012/06/quanchi.png?w=624"https://priceofvia.com/ alt="https://priceofvia.com/"https://priceofvia.com/ srcset="https://priceofvia.com/https://priceofvia.com.files.priceofvia.com.com/2012/06/quanchi.png?w=624 624w, https://priceofvia.com.files.priceofvia.com.com/2012/06/quanbỏ ra.png?w=150 150w, https://priceofvia.com.files.priceofvia.com.com/2012/06/quanchi.png?w=300 300w, https://priceofvia.com.files.priceofvia.com.com/2012/06/quanbỏ ra.png 640w"https://priceofvia.com/ sizes="https://priceofvia.com/(max-width: 624px) 100vw, 624px"https://priceofvia.com/ />Cách bảo vệ dây câu Lúc quấn chì


"https://priceofvia.com/ data-medium-file="https://priceofvia.com/https://priceofvia.com.files.priceofvia.com.com/2012/06/khoenchi.png?w=131"https://priceofvia.com/ data-large-file="https://priceofvia.com/https://priceofvia.com.files.priceofvia.com.com/2012/06/khoenbỏ ra.png?w=131"https://priceofvia.com/ class="https://priceofvia.com/size-full wp-image-86"https://priceofvia.com/ title="https://priceofvia.com/khoenChi"https://priceofvia.com/ src="https://priceofvia.com/https://priceofvia.com.files.priceofvia.com.com/2012/06/khoenđưa ra.png?w=624"https://priceofvia.com/ alt="https://priceofvia.com/"https://priceofvia.com/ />Khoen quấn chì


"https://priceofvia.com/ data-medium-file="https://priceofvia.com/https://priceofvia.com.files.priceofvia.com.com/2012/06/rut.png?w=300"https://priceofvia.com/ data-large-file="https://priceofvia.com/https://priceofvia.com.files.priceofvia.com.com/2012/06/rut.png?w=300"https://priceofvia.com/ class="https://priceofvia.com/size-full wp-image-88"https://priceofvia.com/ title="https://priceofvia.com/rut"https://priceofvia.com/ src="https://priceofvia.com/https://priceofvia.com.files.priceofvia.com.com/2012/06/rut.png?w=624"https://priceofvia.com/ alt="https://priceofvia.com/"https://priceofvia.com/ srcset="https://priceofvia.com/https://priceofvia.com.files.priceofvia.com.com/2012/06/rut.png 300w, https://priceofvia.com.files.priceofvia.com.com/2012/06/rut.png?w=150 150w"https://priceofvia.com/ sizes="https://priceofvia.com/(max-width: 300px) 100vw, 300px"https://priceofvia.com/ />Cách rút yêu cầu cầu


"https://priceofvia.com/ data-medium-file="https://priceofvia.com/https://priceofvia.com.files.priceofvia.com.com/2012/06/thu.png?w=300"https://priceofvia.com/ data-large-file="https://priceofvia.com/https://priceofvia.com.files.priceofvia.com.com/2012/06/thu.png?w=300"https://priceofvia.com/ class="https://priceofvia.com/size-full wp-image-89"https://priceofvia.com/ title="https://priceofvia.com/thu"https://priceofvia.com/ src="https://priceofvia.com/https://priceofvia.com.files.priceofvia.com.com/2012/06/thu.png?w=624"https://priceofvia.com/ alt="https://priceofvia.com/"https://priceofvia.com/ srcset="https://priceofvia.com/https://priceofvia.com.files.priceofvia.com.com/2012/06/thu.png 300w, https://priceofvia.com.files.priceofvia.com.com/2012/06/thu.png?w=150 150w"https://priceofvia.com/ sizes="https://priceofvia.com/(max-width: 300px) 100vw, 300px"https://priceofvia.com/ />Cách thu yêu cầu tay