Bố Trí Cáp Dự Ứng Lực Trong Cầu Đúc Hẫng

Bạn vẫn xem bạn dạng rút gọn của tư liệu. Xem cùng mua tức thì bản không hề thiếu của tài liệu tại phía trên (152.06 KB, 3 trang )


Bạn đang xem: Bố trí cáp dự ứng lực trong cầu đúc hẫng

THIẾT KẾ KỸ THUẬTGVHD: NGÔ CHÂU PHƯƠNGCHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ CÁPhường DỰ ỨNG LỰC4.1. TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ CÁP DƯL:4.1.1 Vật liệu xây dựng:a. Bêtông:Cường độ chịu đựng nén khi uốn: f’c =50 MpaEC  0.043. 1c.5 f "C  35749.52867 MpaMođun bầy hồi:Tỷ trọng của bêtông:= 24 KN/m3.Cường độ Chịu nén của bêtông lúc bước đầu đặt cài đặt hoặc tạo ra ứng suất trước:f"ci = 0.9 f"c = 45 MPaHệ số quy thay đổi hình kăn năn ứng suất (5.7.2.2):β1  0,85  0,05 f"c 28  0,697Cường độ Chịu đựng kéo lúc uốn (5.4.2.6):fr = 0.63 f"c = 4.454 MPa.b. Thnghiền cường độ cao:Sơ cỗ lựa chọn một bó thép bao hàm 19 tao xoắn đường kính danh định 12.7 milimet dohãng VSL cung cấp với các thông số nghệ thuật như sau:Mặt cắt danh định:Astr = 98.71 (mm2).
Đường kính danh định:dn = 12.7 (mm)Cấp của thép:270 (thxay teo độ chùng dão thấp).Cường độ chịu kéo cực hạn:fpu = 1860 (Mpa).Cường độ chảy:fpy = 0.9 x fpu = 0.9 x 1860 = 1674 (Mpa).Mô đuyn lũ hồi quy ước:E = 197000 (Mpa).Hệ số ma sát:= 0.25.Hệ số ma liền kề lắc bên trên 1mm bó cáp (5.9.5.2.2b):K = 6.610-7 (mm-1) = 6.610-4 (m-1).Ứng suất vào thnghiền ứng suất Lúc kích: fpj = 1448 (MPa).Chiều lâu năm tụt neo:
L = 0.01 (m).c. Thxay thường:Giới hạn rã tối thiểu của cốt thxay thanh: fy = 4đôi mươi (MPa).Mođun lũ hồi:SVTH: NGUYỄN THÀNH BÁE = 200000 (MPa).111Lớp: Cầu Hầm – K48THIẾT KẾ KỸ THUẬTGVHD: NGÔ CHÂU PHƯƠNG4.1.2. Xác định số lượng bó cốt thxay ƯST trên những mặt phẳng cắt :Bảng quý hiếm mô men chọn cáp tại các khía cạnh cắtMặt cắtMC1MC2MC3MC4MC5MC6MC7MC8MC9MC10
MC11MC12MC13MC14MC15MC16MC17MC18MC19MC20MC21MC22MC23MC24MC25MC26MC27MC28MC29Giá trị M(kNm) vào giaiGiá trị M(kNm) trong giai đoạnđoạn thi côngKhai thácChọn cáp âm Chọn cáp dương Chọn cáp âm Chọn cáp dương00029704.060
0031143.14-3813.960026214.92-11479.320-7546.9716251.17-26146.320-271370-45664.080-52056.60-70190.160-82463.30-93134.10-1101320-118057.70-140049
0-146181.80-1736210-178838.40-2123020-214576.30-2546270-255797.50-3030090-318198.70-3784350-342846.60-4103150-318198.70-3771920-255797.5
0-3000290-214576.30-2495940-178838.40-2055490-146181.80-1656890-118057.70-1308410-93134.10-99668.20-70190.160-71528.40-45664.080-41452.7

Xem thêm: Chống Cần Câu Đài + Giá Để Cần Câu Cho Ae Đây, Kệ Nhôm Để Cần Câu Kastking Kk

Mặt cắtMC1MC2MC3MC4MC5MC6MC7MC8MC9MC10MC11MC12MC13MC14MC15MC16MC17MC18MC19MC20MC21MC22MC23MC24MC25MC26MC27MC28
Giai đoạtthi công000.511.493.215.257.469.2710.9612.6214.3315.9517.6219.5521.0619.5517.6215.9514.3312.6210.969.277.465.253.261.480.51
*
tính toán và sắp xếp toàn diện khu bến 16 1 2
*
tính toán thù với bố trí cốt thép mang đến size trục 3 &B 44 4 2
*
Tuyển dụng cùng sắp xếp áp dụng lực lượng lao động 64 507 2
*
Bố trí cốt thxay dự ứng lực vào dầm thiết yếu 14 16 28
*
TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ MÁY BIẾN ÁPhường LỰC 1 892 5