Bảo Mật

priceofvia.com thu thập thông tin của người dùng gửi cho chúng tôi. Shop chúng tôi cũng thu thập thông tin thông qua những trang người tiêu dùng truy cập, tin tức được cung ứng thông qua việc khảo sát điều tra và đăng ký, API. Những tin tức này có thể chứa dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm: địa chỉ, số năng lượng điện thoại, vv... Priceofvia.com cam đoan bảo vệ an toàn thông tin của bạn. Chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin cá thể mà không có sự cho phép bằng văn bản. Tuy nhiên, một vài thông tin tích lũy từ các bạn và về các bạn được sẽ tiến hành sử dụng để hỗ trợ việc cung ứng dịch vụ của cửa hàng chúng tôi với bạn. Các thông tin chúng tôi thu thập không được chia sẻ với bạn, chào bán hoặc mang đến thuê, ngoại trừ một vài trường vừa lòng sau đây:

priceofvia.com có thể share thông tin cá thể để điều tra hoặc ngăn ngừa các hoạt động bất hòa hợp pháp, ngờ vực gian lận, các trường hợp liên quan cho các mối đe dọa sự bình yên tính mạng của ngẫu nhiên người nào theo yêu cầu của hiện tượng pháp.
priceofvia.com hợp tác ký kết với những công ty khác đại diện shop chúng tôi ở một số nhiệm vụ và hoàn toàn có thể cần phải chia sẻ thông tin của khách hàng với bọn họ để cung ứng các sản phẩm và thương mại & dịch vụ cho bạn. Priceofvia.com cũng đều có thể chia sẻ thông tin của công ty để hỗ trợ sản phẩm hoặc thương mại dịch vụ mà bạn yêu ước hoặc khi chúng tôi có được sự cho phép của bạn.
Chúng tôi sẽ chuyển tin tức về bạn nếu chúng tôi được thâu tóm về hoặc sáp nhập với công ty khác. Trong trường hòa hợp này, công ty chúng tôi sẽ thông báo cho mình bằng thư điện tử hoặc bằng cách thông báo trông rất nổi bật trên trang web của cửa hàng chúng tôi trước khi tin tức về các bạn được chuyển giao và trở thành đối tượng người dùng của một chế độ Bảo mật khác.
Bảng tóm tắt này được cung cấp cho chính mình vì công dụng của bạn và không ràng buộc pháp lý. Xin vui mừng đọc Điều khoản một cách trọn vẹn để nuốm rõ.