Bài tập cơ kết cấu 2 phương pháp lực

... học Mỏ Địa Chất MÔN HỌC Bộ môn Sức bền vật liệu CƠ HỌC KẾT CẤU 2 Bài tập lớn số 2TÍNH KHUNG SIÊU TĨNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP LỰCĐỀ 5-2 !"#$% & !'% ... 5)Vẽ biểu đồ mômen trên hệ siêu tĩnh đã cho do tải trọng tác dụng Pkiểm tra cân bằng các nút và điều kiện chuyển vị.6)Vẽ biểu đồ lực cắt P và lực dọc P trên hệ siêu tĩnh đã cho1.2.Xác định ... bậc siêu tĩnh và chọn hệ cơ bản 2)Thành lập các phơng trình dạng chính tắc dạng tổng quát3)Xác định các hệ và số hạng tự do của phơng trình chính tắc,kiểm tra các kết quả tính đợc.4)Giải hệ...

Bạn đang xem: Bài tập cơ kết cấu 2 phương pháp lực


*

*

... đahQI khi lực thẳng đứng P=1 di động trên hệ khi có hệ thống mắt truyền lực. 1.6.Tìm vị trí bất lợi nhất của đàn tải trọng gồm 4 lực tập trung di động trên hệ khi có mắt truyền lực men uốn ... GIÁO VIÊN: DƯƠNG ĐỨC HÙNG bài tập lớn số 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤTBỘ MÔN SỨC BỀN VẬT LIỆUMôn: CƠ HỌC KẾT CẤU ***** Bài tập lớn số 1TÍNH HỆ THANH TĨNH ĐỊNHĐề 5.1Sinh viên : Đỗ ... QB,đah QI khi lực thẳng đứng P=1 di động trên hệ khi chưa có hệ thống mắt truyền lực. Dùng đường ảnh hưởng để kiểm tra lại các trị số RA,MB,QB,QI đã tính được bằng giải tích.1.5.Vẽ...
*

*

Rèn luyện năng lực chuyển đổi ngôn ngữ toán học cho học sinh thông qua dạy học giải bài tập hình học không gian bằng phương pháp hình học tổng hợp


*

BÀI tập lớn cơ học kết cấu III TÍNH hệ SIÊU TĨNH THEO PHƯƠNG PHÁP h CROSS và PHƯƠNG PHÁP g KANI đại học xây DỰNG hà nội


... Trng HXD H ni B mụn c hc kt cu BàI tập lớn Cơ học kết cấu III Tính hệ siêu tĩnh theo phơng pháp H.Cross & phơng pháp G.Kani 0o0 Số liệu hình học: TTcJdJ)(ml)(1mh)(2mh)(3mh)(maf ... 285,01436,545,16,3143=++=++=EEEERRRREFEBEDEFEF Kiểm tra lại ta có: =++ 1EFEBED Thoả mãn đk : tổng các hệ số phân phối xung quanh 1 nút bằng đơn vị 3 .Tính toán hệ có nút không chuyển vị thẳng chịu tải trọng: Ngn cn chuyn v ngang ... Vn Thun Lp 45TH24Trng HXD H ni B mụn c hc kt cu Lập bảng phân phối Moment Và tính toán ta có: 5 .Tính toán hệ có nút không chuyển vị thẳng chịu chuyển vị cỡng bức theo phơng ngang tại nút...

Xem thêm: Khám Phá Cách Làm Mồi Giả Câu Cá Chẽm ) Để Đạt Hiệu Quả Nhất


BÀI tập lớn cơ học kết cấu III TÍNH hệ SIÊU TĨNH THEO PHƯƠNG PHÁP h CROSS và PHƯƠNG PHÁP g KANI với p=15kn, w1=8kn, w2=12kn đại học xây DỰNG hà nội


... Trng HXD H ni B môn cơ hc kt cu BàI tập lớn Cơ học kết cấu III Tính hệ siêu tĩnh theo phơng pháp H.Cross & phơng pháp G.Kani 0o0 Số liệu hình học: TTcJdJ)(ml)(1mh)(2mh)(3mh)(mae ... Nhận xét: Ta thấy đây là bài toán siêu tĩnh có nút chịu chuyển vị thẳng. Ta sẽ dùng cả hai phơng pháp H.Cross và phơng pháp G.Kani để giải bài toán này.A.Phơng pháp H.Cross: 1.Xác định ... 341555,04,14111676,1314,141=++=++=EFEBEDEFEFRRRR Kiểm tra lại ta có: =++ 1EFEBED Thoả mãn đk : tổng các hệ số phân phối xung quanh 1 nút bằng đơn vị 3 .Tính toán hệ có nút không chuyển vị thẳng chịu tải trọng: Ngn cn chuyn v ngang...
... xác định nội lực trong các hệ siêu tĩnh gọi là phương pháp lực vì nó lấy lực là ẩn số trong quá trình giải bài toán 14.2 . TÍNH HỆ THANH SIÊU TĨNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP LỰC 14.2.1. Hệ cơ bản: ... Bài giải: Đây là bài toán tính chuyển vị ở hệ siêu tĩnh. Trước tiên phải giải hệ siêu tĩnh và khi đã giải được hệ siêu tĩnh thì các lực tác dụng lên hệ gồm có tải trọng và các phản lực ... SIÊU TĨNH Hệ siêu tĩnh là một hệ mà các phương trình cân bằng tĩnh học thông thường chưa thể xác định phản lực của chúng, cũng như nội lực trên các mặt cắt ngang của hệ, cũng có nghĩa là bài...